Referencje

Hellenic Breweries Of Atalanti - Montaż lini rozlewniczej

Greece

Zakres prac realizowanych przez firmę ABJ obejmował : wykonanie instalacji elektrycznej dla linii rozlewniczej butelki szklanej, pomiary elektryczne, pomiary sieci komunikacyjnych Ethernet oraz Profi Bus. Projekt miał miejsce na zakładzie Hellenic Breweries of Atalanti w południowej Grecji.

Coca-Cola Enterprises Nederland - Montaż linii rozlewczej

Nederland

Montaż linii rozlewniczej szklanych butelek. Charakterystycznym dla tego projektu było pionowe ułożenie dolnych tras kablowych. Oprócz montażu instalacji zastały wykonane standardowe pomiary elektryczne i testy sieci komunikacyjnych. Projekt trwał od lipca do września 2015 r.

Paulaner Langwied Deutschland - Montaż instalacji technologicznej

Germany

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz automatyki przemysłowej w browarze Paulaner Langwied w Niemczech. Projekt obejmował obszary: tanków, drożdży, wirówek, warzelni, wody, CIP i BBT. Zakres wykonywanych prac: trasy kablowe, montaż szaf i rozdzielnic, okablowanie, podłączenie urządzeń, testy i pomiary. Czas realizacji: marzec- grudzień 2015 roku.

VOG Products Gen. Landw. Ges. – instalacja technologiczna

Italy

Projekt we Włoszech  – nowo budowanej instalacji wytwarzającej napoje. Urządzenia obiektu to kilkadziesiąt zbiorników, pompy,  zawory i czujki. Wykonana instalacja obejmowała -montaż rozdzielnic zasilających i obiektowych , ułożenie wszystkich tras kablowych , ułożenie i podłączenie przewodów zasilających i sterowniczych, wykonanie instalacji pneumatyki, pomiary i test sygnałów. Projekt wykonano 04-10.2014 r.

Distilleries Company - Proces technologiczny

Sri Lanka

Projekt na Sri Lance w zakładzie Distilleries Company – nowo budowanej wytwórni mocnych alkoholi. Instalacja w dużej mierze wykonana w oparciu o materiały i osprzęt Ex (nieiskrzący, przeciwwybuchowy). Urządzenia obiektu to kilkadziesiąt zbiorników (tanków), pomp, setki zaworów i czujników. Wykonana instalacja obejmowała -montaż rozdzielnic zasilających i obiektowych , ułożenie wszystkich tras kablowych , ułożenie i podłączenie przewodów zasilających i sterowniczych, wykonanie instalacji pneumatyki, pomiary i test sygnałów. Projekt wykonano 04-10.2014r.

Bakhresa Food Products Limited - Montaż linii rozlewniczej PET

Tanzania

Zadaniem ABJ było wykonanie instalacji elektrycznej dla linii rozlewniczej PET w zakładzie Bakhresa Food Products Limited – Dar Es Salaam. Wykonano trasy kablowe górne z koryt samonośnych , trasy kablowe wzdłuż transporterów oparte na pełnych kanałach kablowycj, ułożono i podłączono kable zasilające i sterownicze, pomiary elektryczne i pomiary sieci komunikacyjnych Ethernet i Profi Bus. Projekt zakończono w pażdzierniku 2014r.

Hortex Holding S.A. – Montaż linii rozlewniczej PET

Poland

Montaż instalacji elektrycznej i automatyki dla nowej linii PET z aseptycznym monoblokiem w zakładzie Hortex w Przysusze. Zakresem realizacji było okablowanie i podłączenie urządzeń, I/O test i pomiary. Projekt zrealizowano 08-09.2014r.

Tanzania Breweries Ltd. – Warzelnia

Tanzania

Wykonaniu montażu elektrycznego i automatyki klasycznej warzelni w Tanzania Breweries - u stup Kilimadżaro. Okablowanie ułożono w perforowanych trasach kablowych i rurach osłonowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Podłączono szereg urządzeń - jak pompy, zawory, czujniki temperatury, czujniki ciśnienia , przepływomierze. Projekt zrealizowano 04-08.2013r.

Coca-Cola Bottlers Philippines, Inc. – Montaż urządzeń dla dwóch linii rozlewniczych PET

Philippines

Pierwszy montaż linii rozlewniczej w Azji. W ramach projektu zostały podłączone maszyny dla przygotowania produktu, wydmuchania, rozlania i zaetykietowania butelki - dla dwóch bardzo wydajnych linii PET. Wykonano również główne trasy kablowe, zamontowano rozdzielnie zasilające wraz z układami stabilizacji napięcia i UPS – ułożono i podłączono wszystkie kable zasilające. Projekt zakończono w 07.2014

The Coca-Cola Manufacturing - Montaż linii rozlewniczej PET

Egypt

Nasza firma miała za zadanie wykonanie instalacji elektrycznej dla linii rozlewniczej PET w zakładzie CC w Kairze. Wykonano trasy kablowe górne z koryt samonośnych , trasy kablowe wzdłuż transporterów oparte na korytkach siatkowych, ułożono i podłączono kable zasilające i sterownicze. Łącznie ok 30km. Projekt zakończono w lipcu 2013, testem I/O, wykonaniem pomiarów elektrycznych i sieci komunikacyjnych.

Antartic - Montaż linii rozlewniczej PET

France

Montaż z 02-03.2014 roku. Linia do rozlewu butelek PET z aseptycznym monoblokiem firmy Krones, systemem transportu i piętrową paletyzacją. Wykonana przez nas instalacje opiera się na okablowaniu urządzeń wspartych na siatkowych trasach kablowych. Oprócz standardowych urządzeń zamontowaliśmy instalację dla urządzeń przygotowania produktu.

Nestle Deutschland AG - Montaż nowej linii rozlewniczej

Germany

Montaż linii rozlewniczej PET. Charakterystycznym dla tego projektu było pionowe ułożenie tras kablowych , wykonanych ze korytek siatkowych ze stali nierdzewnej. Ułożenie to wymaga od instalatora precyzyjnego okablowania. Oprócz tego wykonane standardowe pomiary elektryczne i sieci komunikacyjnych. Projekt zrealizowano 11-12.2014.

Pfälzer Erfrischungsgetränke GmbH - Proces technologiczny, linie rozlewnicze

Germany

Największy w projekt zrealizowany przez naszą firmę. Polegał na wykonaniu instalacji elektrycznej i automatyki dla całego procesu technologicznego w nowo budowanej fabryce napojów. Zainstalowane urządzenia są na halach o łącznej powierzchni ok 15tys m2. Ułożono główne trasy kablowe , zamontowano trzy zestawy rozdzielnic zasilających sterujących, ok 30 szt. podrozdzielni obiektowych. Położono i podłączono kilometry przewodów zasilających i sterowniczych oraz światłowodowych. Firma ABJ uczestniczyła w rozruchu obiektu , wykonywała pomiary elektryczne, sieci Ethernet, Profi Bus i światłowodów. W ramach danego obiektu ABJ electric uczestniczył również w montażu 5 linii rozlewniczych. Całość montażu realizowano od.02.2013 do 03.2014.

Campus Vodafon - Serverownia – okablowanie strukturalne

Germany

Projekt wykonany od 07.2012 w nowych biurach - Vodafon - Düsseldorf - obejmował montaż, wyposarzenie i podłączenie ponad 150szt. szaf 19” w centralnej serwerowni obiektu. Okablowanie strukturalne obiektu obejmowało - ułożenie ponad 400km kabli ethernetowych i światłowodowych, zarobiono ponad 6 tyś wtyczek Cat 7, wykonanie pomiarów miernikiem DTX 1800. Montaż zakończono 03.2013

Nothern Breweries , SAB Miller - Warzelnia, serviceblock, transport słodu.

Republic of Zambia

Montaż instalacji elektrycznej i automatyki przemysłowej w browarze Nothern Breweries, SAB Miller. Prace obejmowały obszary warzelni, tankofermentorów, filtracji, CIP, propagacji drożdży , transportu i składowania słodu. Wykonano główne trasy kablowe, rury osłonowe ze stali nierdzewnej, montaż rozdzielnic MCC i PCBOX, okablowanie, podłączenie urządzeń, test i pomiary. Wszystkie prace wykonane w na przełomie 2012-2013.