Gwarancja zasilania, bezpieczeństwo i pewność połączeń jest to bardzo ważny aspekt w instalacjach każdego rodzaju budynków, magazynów czy zakładów przemysłowych. Oczekiwania co do zapewnienia jak najlepszej jakości muszą zostać spełnione. Nie mamy co do tego wątpliwości. Dlatego zapewniamy profesjonalne wykonanie każdego etapu prac od początku realizacji linii zasilających po odbiór i uruchomienie. Dla zapewnienia kompleksowego wykonania usługi nasz zakres obejmuje:

  • dostawę i montaż aparatury zabezpieczającej i kontrolno – pomiarowej;
  • dostawę, montaż i podłączenie systemów zasilania: kable i szynoprzewody wraz z osprzętem;
  • dostawę i montaż stacji transformatorowych, rozdzielnic ;
  • serwis, pomiary i badania techniczne.

Budownictwo mieszkaniowe oraz obiekty biurowe i użyteczności publicznej wymagają instalacji elektrycznych spełniających szczególne wymagania Klientów oraz przepisów bezpieczeństwa i ppoż. na każdym etapie montażu i użytkowania. Zrealizowane projekty są najlepszym przykładem utrzymania wysokiej jakości wykonywanych prac. Nasz zakres obejmuje:

  • trasy kablowe
  • wewnętrzne instalacje elektryczne pomieszczeń technicznych, magazynowych czy ogólnodostępnych
  • instalacje teletechniczne, m.in.: okablowanie strukturalne wraz z montażem szaf, system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegania, kontrola dostępu.